Resultats de cerca per "Jordi Busquet"

Elements 1 a 12 d'un total de 15

La cultura Jordi Busquet Duran

Sinopsi

Tot és cultura. Una definició bàsica de cultura inclou, com a mínim l'art, l'educació, el civisme, la ideologia i la religió d'una societat. Avui la seva importància creix i les ciències socials li dediquen cada dia més atenció. Aquest llibre descriu les dues concepcions essencials sobre la cultura i les seves manifestacions actuals més destacades: la cultura popular, la mediàtica i la cibercultura.

Veure fitxa

Paper 9.90 €
Pdf 9.90 €

Pierre Bourdieu Jordi Busquet

Sinopsi

Intelectual de la segunda mitad del siglo XX, Pierre Bourdieu unió a su excelente formación filosófica unos innovadores métodos de investigación para desentrañar la sociedad contemporánea. Pocos ámbitos escaparon a su mirada, siempre atenta a desvelar las formas de dominación y poder. Este libro nos ofrece un retrato de este prolífico autor y una introducción concisa pero cuidadosa de su obra.

Veure fitxa

Paper 9.90 €

Pierre Bourdieu. La vida com a combat Jordi Busquet Duran

Sinopsi

Intel·lectual cabdal de la segona meitat del segle XX, Pierre Bourdieu va unir a la seva excel·lent formació filosòfica uns innovadors mètodes de recerca per desentranyar la societat contemporània. Pocs àmbits van escapar a la seva mirada, sempre atenta a desvelar les formes de dominació i poder. Aquest llibre ens ofereix un retrat d’aquest prolífic autor i una introducció concisa però acurada i estimulant a la seva obra.

Veure fitxa

Paper 9.90 €
Pdf 9.90 €

Lo sublime y lo vulgar Jordi Busquet Duran

Sinopsi

El objeto de este libro es analizar críticamente los discursos dominantes sobre la cultura de masas durante el siglo XX con la finalidad de observar sus virtualidades y, muy particularmente, sus carencias y limitaciones. El libro se concibe como una crítica a la superficialidad de muchas críticas que se refieren, precisamente, al carácter superficial de la cultura de masas.

Veure fitxa

Paper 22.90 €
Pdf 22.91 €

L'esnobisme Jordi Busquet Duran

Sinopsi

Què ens converteix en persones distingides? El patrimoni, l'honor, el sentitde la dignitat, l'èxit professional, la sensibilitat cultural, l'estil de vida? La resposta no és senzilla. Aquest llibre ens dóna les claus d'interpretació del fenomen de la distinció al llarg de la nostra història, fins a l'actualitat.

Veure fitxa

Paper 9.90 €
Pdf 9.90 €

Pierre Bourdieu. La vida como combate Jordi Busquet Duran

Sinopsi

Intelectual de la segunda mitad del siglo XX, Pierre Bourdieu unió a su excelente formación filosófica unos innovadores métodos de investigación para desentrañar la sociedad contemporánea. Pocos ámbitos escaparon a su mirada, siempre atenta a desvelar las formas de dominación y poder. Este libro nos ofrece un retrato de este prolífico autor y una introducción concisa pero cuidadosa de su obra.

Veure fitxa

Epub 6.49 €
Pdf 9.90 €

Invitació a la sociologia de la comunicació Jordi Busquet i Alfons Medina

Sinopsi

Aquest llibre presenta de forma clara i rigorosa les principals característiques de la sociologia de la comunicació. S'expliquen els orígens de la sociologia com a disciplina de coneixement; s'exposen els diversos paradigmes teòrics de la disciplina i assenyalen en algunes de les aportacions recents més significatives. Per a nosaltres la noció 'xarxa social', de 'societat del risc' o de 'societat líquida' són cabdals per copsar la naturalesa de la societat contemporània. També es recullen les principals aportacions realitzades per part de la recerca en comunicació social. Hem tractat alguns dels àmbits de coneixement més rellevants com són, per exemple, el camp de la comunicació política i l'opinió pública. Hem estudiat també el tema dels estils de vida i la teoria del gust; les cultures juvenils, la cultura fan i les noves formes de participació i creativitat cultural.

Veure fitxa

Paper 23.00 €

Los nuevos escenarios de la cultura en la era d... Jordi Busquet Duran (ed.)

Sinopsi

Nos encontramos en pleno proceso de cambio histórico y asistimos al nacimiento de un nuevo paradigma cultural: la noción misma de cultura necesita reformularse radicalmente. Este libro, escrito de forma coral, pretende aclarar la noción de «cultura» y las múltiples acepciones del término. No ha nacido con el fin de elaborar una teoría unitaria y perfectamente acabada. Se trata de dibujar un mapa conceptual para lograr una mejor comprensión de los fenómenos culturales vigentes en la sociedad contemporánea. Los capítulos del libro están articulados entre sí de una manera sistemática y coherente, pero se pueden leer o consultar como si fuesen unidades independientes.

Veure fitxa

Paper 28.00 €
Epub 9.98 €
Pdf 28.00 €

La cultura Jordi Busquet Duran

Sinopsi

Todo es cultura. Una definición básica de cultura incluye, como mínimo el arte, la educación, el civismo, la ideología y la religión de una sociedad. Hoy su importancia crece y las ciencias sociales le dedican cada día más atención. Este libro describe las dos concepciones esenciales sobre la cultura y sus manifestaciones actuales más destacadas: la cultura popular, la mediática y la cibercultura.

Veure fitxa

Paper 9.90 €
Epub 5.99 €
Pdf 9.90 €

La cultura y Los derechos humanos Jordi Busquet Duran, José Vicente Mestre Chust

Sinopsi

Este libro explica la historia del concepto de derechos humanos y como hay que continuar promoviéndolos desde la escuela. El segundo libro describe las concepciones esenciales sobre la cultura. Una definición básica de cultura incluye, como mínimo, el arte, la educación, el civismo, la ideología y la religión de una sociedad.

Veure fitxa

Paper 10.95 €
Pdf 10.95 €

Invitación a la sociología de la comunicación Alfons Medina Cambrón, Jordi Busquet Duran

Sinopsi

Este libro presenta de forma clara y rigurosa las principales características de la sociología de la comunicación. Se explican los orígenes de la sociología como disciplina de conocimiento, se exponen los distintos paradigmas teóricos de la disciplina y se señalan algunas de las aportaciones recientes más significativas. Para nosotros la noción de "red social", de "sociedad del riesgo" o de "sociedad líquida" son cruciales para captar la naturaleza de la sociedad contemporánea. También se recogen las principales aportaciones realizadas por la investigación en comunicación social. Hemos tratado algunos ámbitos de conocimiento más relevantes como son, por ejemplo, el campo de la comunicación política y la opinión pública. Hemos estudiado también el tema de los estilos de vida y la teoría del gusto; las culturas juveniles, la cultura fan y las nuevas formas de participación y creatividad cultural.

Veure fitxa

Paper 23.00 €
Pdf 23.00 €

La recerca en comunicació Alfons (coords.) Medina Cambrón, Jordi Busquet Duran

Sinopsi

Aquest llibre explica els passos que cal seguir a l'hora de realitzar un treball de recerca, entenent la metodologia científica com un procés global. El llibre exposa clarament què és el coneixement científic, i dóna un seguit de claus i orientacions pràctiques per a la realització d’un bon treball de recerca en el camp de la comunicació. Per tot plegat, en el llibre es contemplen també les principals tradicions i escoles de coneixement en l’estudi de la comunicació mediàtica, i es posa èmfasi, d’una manera especial, en la recerca de l’opinió pública.

Veure fitxa

Epub 8.99 €
Pdf 25.00 €

Elements 1 a 12 d'un total de 15