Pompeu Fabra i la codificació del català

Pompeu Fabra i la codificació del català

Jordi Ginebra

Col·lecció: SEHEN

Dades del llibre

ISBN: 9788461759996
Publicació: 05/2018
Idioma: Català
Format: EPUB
0.00 €

Sinopsi

Aquest llibre fa un recorregut pel procés de formació i implantació de la nova normativa catalana de Pompeu Fabra (1868-1948), l’artífex del català estàndard contemporani. El primer capítol descriu la situació de la llengua catalana al segle XIX i els corrents de codificació que hi van aparèixer, la irrupció d’un nou clima d’opinió encapçalat per la revista L’Avenç i per Pompeu Fabra, el procés d’implantació de la nova normativa i la manera com l’obra de Pompeu Fabra i de l’Institut d’Estudis Catalans se situa avui en el marc de les fases de la planificació lingüística. El segon capítol exposa sintèticament la teoria i els criteris de Pompeu Fabra sobre l’estàndard pel qual treballava. Fabra volia aconseguir que el català fos una llengua moderna i nacional, i que disposés, per tant, d’una autèntica varietat estàndard. Finalment, el tercer capítol exposa breument els temes i problemes dels diferents nivells de la llengua que van ser matèria de codificació. Tot plegat permet dibuixar un panorama general de l’estat de la llengua catalana al segle XIX —en relació amb els problemes de la codificació i l’estandardització lingüístiques— i del procés de formació i implantació de la nova normativa de Pompeu Fabra.