Col·lecció: Manuals

Elements 1 a 12 d'un total de 163

Educació integral Josep Gallifa

Sinopsi

El món i les persones necessiten una educació més integral, però per fer-la possible calen canvis significatius en la consciència i en les pràctiques pedagògiques. Es planteja, per facilitar aquests canvis, un itinerari reflexiu amb diferents línies argumentals: antropològica, neurobiològica, històrica, psicològica, social, cultural, existencial i espiritual, i també la línia argumental ineludible de la racionalitat educativa. Es proporciona una explicació sobre les motivacions de fons de les transformacions que estan produint-se en els sistemes educatius capdavanters. Es fonamenten així les bases per transformar el model educatiu actual en el de l’educació integral.

Veure fitxa

Paper 22.00 €
Pdf 22.00 €

La ràdio Daniel Torras i Segura

Sinopsi

La ràdio. Mitjà, recursos i gèneres és una introducció directe als aspectes més destacats de la ràdio com a mitjà, així com als recursos sonors que empra en la seva producció —paraula, música, efectes de so i silenci­— i també als gèneres i formats radiofònics més comuns i habituals.   Aquest llibre és un contingut bàsic i essencial per a tothom que faci ràdio i, per tant, és una síntesi molt útil com a suport per a la producció de programes, treballs pràctics de ràdio i com a font d’informació per contextualitzar qualsevol aproximació —creativa o analítica­— al mitjà radiofònic actual.  

Veure fitxa

Paper 18.00 €
Pdf 18.00 €

La terminologia avui AAVV

Sinopsi

Què diferencia un text de la llengua general, produït en una situació quotidiana, d’un text científic, tècnic o jurídic, produït en una situació professional? Per què en català l’equivalent de bullying és la forma assetjament escolar? Què és un terme? Com es fa un diccionari sobre un tema d’especialitat? Aquestes són algunes de les preguntes a les quals vol donar resposta aquest llibre, que us ofereix una aproximació a la terminologia, entesa com a camp de coneixement i com a camp de treball l'objecte central dels quals és el terme o la unitat lèxica especialitzada.

Veure fitxa

Paper 23.00 €
Pdf 23.00 €

Manual per a entorns d'aprenentatge innovadors OCDE

Sinopsi

«... l’horitzó comú de canvi educatiu parteix d’un propòsit amb una concepció inclusiva i orientadora de l’educació, que ha de comportar una transformació en els altres elements, que és del que tracta aquest Manual: tant en les pràctiques d’aprenentatge –inclosa l’avaluació–, que han d’estar centrades en la persona que aprèn i fer-la corresponsable; com en una organització del centre al servei de l’aprenentatge, que l’Espiral d’indagació ajuda a actualitzar cíclicament.»

Veure fitxa

Paper 20.00 €
Pdf 20.00 €

Política-ficció Damià del Clot

Sinopsi

The West Wing, House of Cards, Borgen, Yes Minister, Boss, Okkupert, The Good Wife, 1992 o Show Me a Hero són visions d’una ficció política fortament connectada amb la realitat, fins al punt que a l’espectador li és difícil diferenciar on comença la realitat i on acaba la ficció. L’anàlisi política no pot prescindir del fenomen televisiu si vol complir la seva funció principal: investigar les diverses dimensions en les quals la política es presenta. Per tant, temes com la comunicació, l’estratègia, la judicialització, els conflictes d’interessos, la gestió del poder, la corrupció, la diplomàcia, la geopolítica o el màrqueting s’imposen com a elements imprescindibles d’anàlisi de les millors sèries polítiques del moment.

Veure fitxa

Paper 28.00 €
Pdf 28.00 €

La transferència dels aprenentages al lloc de t... José Luis Medina, Gregorio Casamayor, Maica Gil González

Sinopsi

La formació és una activitat planificada, cosa que vol dir que anticipem quins resultats volem aconseguir i quin és el procés que seguirem per fer-ho possible. En aquest sentit, un pla de formació comprèn un seguit d’accions formatives de tipologia diferent, unes de més lligades a línies estratègiques o projectes singulars i d’altres de vinculades a aspectes més rellevants; en la mateixa línia, hi ha accions formatives que podríem considerar estàndards i d’altres de dissenyades a mida. És obvi que, per una qüestió de recursos, hem de limitar l’abast de l’avaluació de la transferència. No obstant això, el que sí que podem fer és actuar sobre la fase de disseny de l’acció formativa, de manera que incorpori estratègies o activitats que en facilitin l’aplicació al lloc de treball.

Veure fitxa

Paper 14.00 €
Epub 6.99 €
Pdf 14.00 €

Mestres de l'entrevista Antoni d'Armengol

Sinopsi

Mestres de l’entrevista és un llibre d’autoajuda, de creixement personal i també professional. Quan ja hem estudiat totes les branques de la comunicació, un dia ens adonem que ningú no ens ha ensenyat com es fa una entrevista. Aquí, periodistes, comunicadors i aspirants a ser-ho poden aprendre de l’experiència de dotze dels professionals que més han excel·lit en aquest gènere de l’art audiovisual: Puyal, Otero, Griso, Fuentes, Bassas, Terribas, Basté, Cuní, Heredia, Mejide, Om i Casas. Comença els estudis de comunicació observant què han fet ells, quins són els seus referents, el seu itinerari professional, els seus dubtes, les seves —poques— certeses, les seves preguntes, i després, amplia horitzons.  
Amb aquest llibre aprendràs sobre:
#entrevista; #comunicació; #periodisme; #interview; #journalism; #media; #television talk; #talk-show; #radio; #magazine; #mitjans Catalunya; #presentadors tv; #xarxes socials; #memòries; #història; #entreteniment; #programació tv; #catalan media; #spanish media

Veure fitxa

Paper 22.00 €
Epub 8.49 €
Pdf 22.00 €

Parlar o comunicar? Jordi Adell Herrera

Sinopsi

Parlar o comunicar? Aquesta és la pregunta que hem de fer-nos a l'hora de pensar en el nostre discurs. Estructurar les presentacions en públic ens ajuda a tenir encert en la comunicació. Aquest llibre pretén dotar-nos de les eines necessàries per poder fer la nostra preparació amb ordre i creativitat alhora. Mentre s’ha escrit s’ha reflexionat sobre les fases de preparació i presentació d’aquest mateix llibre. Pensar en el públic, en els objectius, en els espais, en l'obertura, en les evidències i en el tancament adequat. Aquesta és una tasca obligada per assolir l'èxit en comunicació.  

Amb aquest llibre aprendràs sobre: Comunicació; cara a cara; estructurar una presentació; parlar en públic; inici d’un discurs; evidències en comunicació: tancaments de presentació; els públics en comunicació; persuadir el públic; oratòria; tipus de públic; discurs memorable; oradors; presentacions eficients; conferènciesVeure fitxa

Paper 12.00 €
Epub 6.49 €
Pdf 12.00 €

Història del dret AAVV

Sinopsi

Aquesta obra, adaptació del manual del professor Aquilino Iglesia Ferreirós, està especialment pensada per als estudiants del primer curs del grau de Dret. Amb ella  es pretén introduir l’estudiant de Dret en la comprensió de la història de la creació  del dret i de l’evolució de l’ordenament jurídic, des de Roma fins als processos codificadors i constitucionalistes espanyols del segle XX. Aquesta vasta visió panoràmica ha de permetre l’estudiant comprendre el nostre present polític i jurídic i, doncs, fornir d’una necessària i imprescindible visió i formació històrica el futur jurista.

Amb aquest llibre aprendràs sobre: codifcació;  constitucionalisme;  constitucions i altres drets de Catalunya;  Corona d’Aragó;  Corona de Castella;  corts medievals  i modernes;  Decrets de Nova Planta;  divisió de poders;  estat  modern, estat nacional, estat liberal;  història del dret;  ius commune;   liberalisme;  monarquia medieval i monarquia absoluta;  nació;   Principat de Catalunya;  recepció del ius commune;  recopilacions / compilacions;  romanització jurídica;  separació de poders;  sobirania  i sobirania nacional;  sufragi.Veure fitxa

Paper 30.00 €
Epub 11.99 €
Pdf 30.00 €

Creativitat i innovació en la indústria de l'en... Gemma San Cornelio i Xavier Martí i Renom

Sinopsi

En aquest llibre aprofundim en el valor de la creativitat i la innovació per aquesta indústria, des d’una doble perspectiva: d’una banda, situant aquests conceptes en el context de les indústries de l’entreteniment.  D’una altra, aprofundint amb les polítiques que afecten el sector. Alhora també proporcionem eines per a situar i llançar projectes d’entreteniment.

Amb aquest llibre aprendràs sobre: creativitat;  innovació;  disseny;  entreteniment;  experiència;   indústries culturals;  indústries creatives;  participació;  cocreació;   continguts;  projectes;  design thinking;  finançaent;  tecnologia;   economia

Veure fitxa

Paper 21.00 €

El "jefe" parla (Locuta Rex) Lluís Pastor

Sinopsi

Aquest no és el típic llibre per a millorar la comunicació dels directius. Descobreix un mètode eficaç basat en tres elements: la claredat, l’atracció i la persuasió.
Amb aquest llibre aprendràs sobre: comunicació;  lideratge;  comunicació no verbal;  organització; persuasió;  discurs; argumentació;  equip;   veu;   claredat;  coaching;  funció directiva;   atracció.

Veure fitxa

Paper 15.00 €
Epub 7.49 €
Pdf 15.00 €

Llenguatge eficaç, comunicació cordial Josep Maria Basart Muñoz

Sinopsi

La manera en què ens comuniquem va molt lligada a la manera com veiem  el món i com entenem les relacions amb els altres. Aquest llibre està al servei del conreu de la nostra capacitat per a fer servir el llenguatge per comunicar-nos de manera eficaç i alhora cordial. Això vol dir, de manera adeqada, concisa i entenedora, atents als significats i a les implicacions d’all que diem. Però, també, amb una actitud acollidora que incorpori, sense reserves, interès i empatia envers l’altre. Amb aquest llibre aprendràs sobre: comunicació;  llenguatge;  relacions humanes;  argumentació;   raonament;  debatre;  dialèctica;  cordialitat;  anàlisi crítica;   avaluar;  dialogar;  fal·làcies;  racional;  raonable


Veure fitxa

Paper 12.00 €
Epub 6.49 €
Pdf 12.00 €

Elements 1 a 12 d'un total de 163