Col·lecció: Manuals

Elements 1 a 12 d'un total de 161

La recerca en comunicació Alfons Medina Cambrón, Jordi Busquet Duran

Sinopsi

Aquest llibre explica els passos que cal seguir a l'hora de realitzar un treball de recerca, entenent la metodologia científica com un procés global. El llibre exposa clarament què és el coneixement científic, i dóna un seguit de claus i orientacions pràctiques per a la realització d’un bon treball de recerca en el camp de la comunicació. Per tot plegat, en el llibre es contemplen també les principals tradicions i escoles de coneixement en l’estudi de la comunicació mediàtica, i es posa èmfasi, d’una manera especial, en la recerca de l’opinió pública.

Veure fitxa

Paper 25.00 €
Epub 8.99 €
Pdf 25.00 €

Informes per a la presa de decisions Conxita Golanó

Sinopsi

Has d’escriure un informe i no saps per on començar? O només vols perfeccionar les destreses que ja tens?
Tant se val el punt on siguis. En aquesta guia hi trobaràs, pas a pas, eines i recursos que impulsaran les teves destreses per a comunicar amb més impacte i per a la presa de decisions. Aprendràs, entre d’altres coses: a explorar els problemes de gestió des d’una perspectiva àmplia; a formular i respondre preguntes d’investigació; a seguir uns processos sistemàtics de recollida i d’anàlisi de dades; a comunicar els resultats en formats versàtils, a mida de les necessitats d'audiències diferents. 

Veure fitxa

Paper 16.00 €
Epub 7.99 €
Pdf 16.00 €

Expressió gràfica en l'enginyeria Joan Yebras Cañellas

Sinopsi

Vols expressar gràficament una idea i no saps com?
Necessites projectar gràficament un giny mecànic?
Et proposem aprendre a esbossar conceptes,a croquisar peces i conjunts, a modelar i simular amb CAD d’última generació,i a generar els plànols definitius, tot gestionat amb una metodologia creativa que combina mà alçada i CAD 3D paramètric.

Et preocupa l'evolució de les competències de l'expressió gràfica en els nous estudiants? Al final hi trobaràs una recerca que vol ser testimoni dels canvis que les noves tecnologies poden produir en el saber dibuixar dels nous estudiants.

Veure fitxa

Paper 30.00 €
Epub 9.99 €
Pdf 30.00 €

Educació integral Josep Gallifa

Sinopsi

El món i les persones necessiten una educació més integral, però per fer-la possible calen canvis significatius en la consciència i en les pràctiques pedagògiques. Es planteja, per facilitar aquests canvis, un itinerari reflexiu amb diferents línies argumentals: antropològica, neurobiològica, històrica, psicològica, social, cultural, existencial i espiritual, i també la línia argumental ineludible de la racionalitat educativa. Es proporciona una explicació sobre les motivacions de fons de les transformacions que estan produint-se en els sistemes educatius capdavanters. Es fonamenten així les bases per transformar el model educatiu actual en el de l’educació integral.

Veure fitxa

Paper 22.00 €
Pdf 22.00 €

La ràdio Daniel Torras i Segura

Sinopsi

La ràdio. Mitjà, recursos i gèneres és una introducció directe als aspectes més destacats de la ràdio com a mitjà, així com als recursos sonors que empra en la seva producció —paraula, música, efectes de so i silenci­— i també als gèneres i formats radiofònics més comuns i habituals.   Aquest llibre és un contingut bàsic i essencial per a tothom que faci ràdio i, per tant, és una síntesi molt útil com a suport per a la producció de programes, treballs pràctics de ràdio i com a font d’informació per contextualitzar qualsevol aproximació —creativa o analítica­— al mitjà radiofònic actual.  

Veure fitxa

Paper 18.00 €
Epub 7.49 €
Pdf 18.00 €

La terminologia avui AAVV

Sinopsi

Què diferencia un text de la llengua general, produït en una situació quotidiana, d’un text científic, tècnic o jurídic, produït en una situació professional? Per què en català l’equivalent de bullying és la forma assetjament escolar? Què és un terme? Com es fa un diccionari sobre un tema d’especialitat? Aquestes són algunes de les preguntes a les quals vol donar resposta aquest llibre, que us ofereix una aproximació a la terminologia, entesa com a camp de coneixement i com a camp de treball l'objecte central dels quals és el terme o la unitat lèxica especialitzada.

Veure fitxa

Paper 23.00 €
Pdf 23.00 €

Manual per a entorns d'aprenentatge innovadors OCDE

Sinopsi

«... l’horitzó comú de canvi educatiu parteix d’un propòsit amb una concepció inclusiva i orientadora de l’educació, que ha de comportar una transformació en els altres elements, que és del que tracta aquest Manual: tant en les pràctiques d’aprenentatge –inclosa l’avaluació–, que han d’estar centrades en la persona que aprèn i fer-la corresponsable; com en una organització del centre al servei de l’aprenentatge, que l’Espiral d’indagació ajuda a actualitzar cíclicament.»

Veure fitxa

Paper 20.00 €
Pdf 20.00 €

Política-ficció Damià del Clot

Sinopsi

The West Wing, House of Cards, Borgen, Yes Minister, Boss, Okkupert, The Good Wife, 1992 o Show Me a Hero són visions d’una ficció política fortament connectada amb la realitat, fins al punt que a l’espectador li és difícil diferenciar on comença la realitat i on acaba la ficció. L’anàlisi política no pot prescindir del fenomen televisiu si vol complir la seva funció principal: investigar les diverses dimensions en les quals la política es presenta. Per tant, temes com la comunicació, l’estratègia, la judicialització, els conflictes d’interessos, la gestió del poder, la corrupció, la diplomàcia, la geopolítica o el màrqueting s’imposen com a elements imprescindibles d’anàlisi de les millors sèries polítiques del moment.

Veure fitxa

Paper 28.00 €
Pdf 28.00 €

La transferència dels aprenentages al lloc de t... José Luis Medina, Gregorio Casamayor, Maica Gil González

Sinopsi

La formació és una activitat planificada, cosa que vol dir que anticipem quins resultats volem aconseguir i quin és el procés que seguirem per fer-ho possible. En aquest sentit, un pla de formació comprèn un seguit d’accions formatives de tipologia diferent, unes de més lligades a línies estratègiques o projectes singulars i d’altres de vinculades a aspectes més rellevants; en la mateixa línia, hi ha accions formatives que podríem considerar estàndards i d’altres de dissenyades a mida. És obvi que, per una qüestió de recursos, hem de limitar l’abast de l’avaluació de la transferència. No obstant això, el que sí que podem fer és actuar sobre la fase de disseny de l’acció formativa, de manera que incorpori estratègies o activitats que en facilitin l’aplicació al lloc de treball.

Veure fitxa

Paper 14.00 €
Epub 6.99 €
Pdf 14.00 €

Mestres de l'entrevista Antoni d'Armengol

Sinopsi

Mestres de l’entrevista és un llibre d’autoajuda, de creixement personal i també professional. Quan ja hem estudiat totes les branques de la comunicació, un dia ens adonem que ningú no ens ha ensenyat com es fa una entrevista. Aquí, periodistes, comunicadors i aspirants a ser-ho poden aprendre de l’experiència de dotze dels professionals que més han excel·lit en aquest gènere de l’art audiovisual: Puyal, Otero, Griso, Fuentes, Bassas, Terribas, Basté, Cuní, Heredia, Mejide, Om i Casas. Comença els estudis de comunicació observant què han fet ells, quins són els seus referents, el seu itinerari professional, els seus dubtes, les seves —poques— certeses, les seves preguntes, i després, amplia horitzons.  
Amb aquest llibre aprendràs sobre:
#entrevista; #comunicació; #periodisme; #interview; #journalism; #media; #television talk; #talk-show; #radio; #magazine; #mitjans Catalunya; #presentadors tv; #xarxes socials; #memòries; #història; #entreteniment; #programació tv; #catalan media; #spanish media

Veure fitxa

Paper 22.00 €
Epub 8.49 €
Pdf 22.00 €

Parlar o comunicar? Jordi Adell Herrera

Sinopsi

Parlar o comunicar? Aquesta és la pregunta que hem de fer-nos a l'hora de pensar en el nostre discurs. Estructurar les presentacions en públic ens ajuda a tenir encert en la comunicació. Aquest llibre pretén dotar-nos de les eines necessàries per poder fer la nostra preparació amb ordre i creativitat alhora. Mentre s’ha escrit s’ha reflexionat sobre les fases de preparació i presentació d’aquest mateix llibre. Pensar en el públic, en els objectius, en els espais, en l'obertura, en les evidències i en el tancament adequat. Aquesta és una tasca obligada per assolir l'èxit en comunicació.  

Amb aquest llibre aprendràs sobre: Comunicació; cara a cara; estructurar una presentació; parlar en públic; inici d’un discurs; evidències en comunicació: tancaments de presentació; els públics en comunicació; persuadir el públic; oratòria; tipus de públic; discurs memorable; oradors; presentacions eficients; conferènciesVeure fitxa

Paper 12.00 €
Epub 6.49 €
Pdf 12.00 €

Història del dret AAVV

Sinopsi

Aquesta obra, adaptació del manual del professor Aquilino Iglesia Ferreirós, està especialment pensada per als estudiants del primer curs del grau de Dret. Amb ella  es pretén introduir l’estudiant de Dret en la comprensió de la història de la creació  del dret i de l’evolució de l’ordenament jurídic, des de Roma fins als processos codificadors i constitucionalistes espanyols del segle XX. Aquesta vasta visió panoràmica ha de permetre l’estudiant comprendre el nostre present polític i jurídic i, doncs, fornir d’una necessària i imprescindible visió i formació històrica el futur jurista.

Amb aquest llibre aprendràs sobre: codifcació;  constitucionalisme;  constitucions i altres drets de Catalunya;  Corona d’Aragó;  Corona de Castella;  corts medievals  i modernes;  Decrets de Nova Planta;  divisió de poders;  estat  modern, estat nacional, estat liberal;  història del dret;  ius commune;   liberalisme;  monarquia medieval i monarquia absoluta;  nació;   Principat de Catalunya;  recepció del ius commune;  recopilacions / compilacions;  romanització jurídica;  separació de poders;  sobirania  i sobirania nacional;  sufragi.Veure fitxa

Paper 30.00 €
Epub 11.99 €
Pdf 30.00 €

Elements 1 a 12 d'un total de 161